Triquetrum fractuur

>Traumachirurgie >Triquetrum fractuurAuteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 30-12-2014
Naar boven

Oorzaak

Val op hand in hyperextensie
Naar boven

Lichamelijk onderzoek

Zwelling en pijn dorso‐ulnaire zijde van de pols
Naar boven

Diagnostiek

 • Standaard röntgenopnames
 • - X‐pols in AP en lateraal
 • - De afwijking is doorgaans alleen zichtbaar op de laterale opname
 • - Pooping duck sign

Triquetrumfractuur: Hover over de afbeelding om bevindingen te zien

Naar boven

Classificatie

Onderscheid tussen dorsale en volaire triquetrum fracturen.
Volaire avulsie is een avulsie van het Luno‐triquetrale ligament.
Dit ligamentaire letsel leidt tot carpale instabiliteit en arthrose en dient operatief behandeld te worden.
Naar boven

Conservatieve behandeling

Indicaties:
 • - Elke dorsale fractuur van het os triquetrum


(Na-)behandeling:
 • - Onderarmsgips gedurende 3 weken


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 1 week Na 3 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie)
  - Gipswissel naar circulair - Gips af
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - Eventuele handfysiotherapie bij klachten
  ‐ Functiecontrole
  ‐ X‐pols
  ‐ Overweeg excisie fragment bij persisterende klachten
Naar boven

Operatieve behandeling

Indicaties:
 • - Persisterende pijnklachten t.g.v. nonunion dorsale fragment: excisie van het fragment
 • - Volaire avulsiefractuur van het LT ligament (zeer zeldzaam)
 • - Onderarmsgips gedurende 3 weken


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden
  - Gipswissel naar circulair - Gips af
  ‐ X‐pols
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - Eventuele handfysiotherapie bij klachten
  ‐ Functiecontrole
  ‐ Eventuele X‐pols
Naar boven

Complicaties

 • - Persisterende pijnklachten t.g.v. nonunion dorsale fragment
 • - Carpale instabiliteit en arthrose bij missen volair fragment
Naar boven

Naar boven