Loading...

Acromioclaviculaire luxatie

Acromioclaviculaire luxatie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 21-10-2014
Oorzaak
Directe val op de punt van de schouder aan de laterale zijde van het acromion.Lichamelijk onderzoek
 • - Pijn tpv AC-gewricht
 • - Zwelling
 • - Pianotoetsfenomeen (abnormale beweeglijkheid in craniocaudale richting)
 • - Deformiteit van schouder
 • - Functio laesa van schouderDiagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - X-schouder AP met hangende armen
 • - Bij twijfel vergelijkbare opname van de niet aangedane zijde maken
 • - Zanca opname: 10‐15 graden schuin ingeschoten, caudo-craniaal
 • - Axillaire opname: posterior verplaatsing bij type IV
 • - Stress opnames hebben geen klinische relevantie en worden niet gemaakt

AC-luxatie Tossy 3: Hover over de afbeelding om bevindingen te zienClassificatie
Classificatie volgens Tossy 1 en/of Rockwood 2

Tossy 1 Rockwood 2
Type 1 Type 1
Drukpijn AC-gewricht en distorsie ligamentum acromioclaviculare (geen ligamentair letsel) Drukpijn AC-gewricht en distorsie ligamentum acromioclaviculare (geen ligamentair letsel)
Type 2 Type 2
Ruptuur ligamentum acromioclaviculare en distorsie ligamentum, Luxatiestand naar craniaal van 0.5 tot 1.0cm Ruptuur ligamentum acromioclaviculare en distorsie ligamentum, Luxatiestand naar craniaal van 0.5 tot 1.0cm
Type 3 Type 3
Ruptuur ligamentum acromioclaviculare en ruptuur ligamentum coracaclaviculare, Luxatiestand naar craniaal van 1.5 tot 2.5cm Ruptuur ligamentum acromioclaviculare en ruptuur ligamentum coracaclaviculare, Luxatiestand naar craniaal van 1.5 tot 2.5cm
Type 4
Ruptuur ligamentum acromioclaviculare, ruptuur ligamentum coracaclaviculare en dorsale luxatie van clavicula, die in m. trapezius steekt
Type 5
Ruptuur ligamentum acromioclaviculare, ruptuur ligamentum coracaclaviculare, ruptuur m. trapezius en/of deltoïdeus
Type 6
Ruptuur ligamentum acromioclaviculare, ruptuur ligamentum coracaclaviculare, ruptuur m. trapezius en deltoïdeus, luxatie stand naar inferiorConservatieve behandeling
 • Indicaties:
 • - Tossy 1
 • - Tossy 2
 • - Tossy 3
 • - Tossy 4
 • (Na-)behandeling:
 • - 1-2 week sling/mitella
 • - Na 1‐2 weken functioneel op geleide van pijn
 • - Patiënt inlichten over persisteren van "bult" bij Tossy 2 en 3
 • - Langdurig bestaan (meestal 3‐6 maanden) van klachten bij Tossy 3
 • Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 10 dagen Na 4 weken Na 6 weken Na 3 maanden (op indicatie)
  - Functiecontrole
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - Fysiotherapie op indicatie
  - Evt. ontslag controle indien geen klachten en goede functie
  - Functiecontrole
  - Fysiotherapie op indicatie
  - Evt. ontslag controle indien geen klachten en goede functie
  - Functiecontrole
  - Bij persisterende klachten overweeg herstel AC ligamenten

Functiecontrole:
Abductie / Adductie Anteflexie / Retroflexie Endo- / exorotatie bij arm naast lichaam met 90° gebogen elleboog met palm omhoog Anteversie / retroversie bij arm loodrecht in transversale vlak Endo- / exorotatie bij arm in 90° abductie met 90° gebogen elleboog
180° - 0° - 40° 180° – 0° – 50° 70° – 0° – 60° 160° – 0 °– 50° 70° – 0° – 90°


Duur tot herstel:
 • - Bij conservatieve behandeling 6‐12 weken geen zwaar werk/contactsport.
 • - De herstelduur bij een Tossy 3 letsel is hoger enbedraagt 3‐6 maanden.

Operatieve behandeling
 • Relatieve indicaties:
 • - Tossy 3
 • - Tossy 4
 • Absolute indicaties:
 • - Tossy 5-6


(Na-)behandeling:
 • - Verkrijgen oefenstabiele fixatie, evt. met primair herstel of reconstructie AC en CC ligament
 • - Open repositie en stabilisatie met haakplaat of Coraclaviculaire sling
 • - Vermijd transarticulaire osteosynthese

 • - Bij chronische luxatie: Weaver-Dunn procedure of Coracoclaviculaire stabilisatie (Sling met tightrope) gecombineerd met autologe semitendinosuspees

 • - Afhankelijk van de gebruikte techniek, doorgaans oefenstabiele osteosynthese
 • - 6 weken onbelast
 • - X‐controle op dag 1 postoperatief
 • - Oefeninstructies door zaalarts of fysiotherapeut


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 10 dagen Na 4 weken Na 6 weken Na 3 maanden (op indicatie)
  - Hechtingen verwijderen
  - Oefeninstructies
  - X-controle
  - Functiecontrole
  - Fysiotherapie op indicatie
  - Op indicatie bij klachten
  - X-controle
  - Functiecontrole
  - Oefeninstructies
  - Fysiotherapie op indicatie
  - Evt. plannen voor VOSM

Functiecontrole:
Abductie / Adductie Anteflexie / Retroflexie Endo- / exorotatie bij arm naast lichaam met 90° gebogen elleboog met palm omhoog Anteversie / retroversie bij arm loodrecht in transversale vlak Endo- / exorotatie bij arm in 90° abductie met 90° gebogen elleboog
180° - 0° - 40° 180° – 0° – 50° 70° – 0° – 60° 160° – 0 °– 50° 70° – 0° – 90°Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Arthrose (A‐C gewricht)
 • - Pijn
 • - Functio laesa
 • Operatieve behandeling:
 • - Functio laesa
 • - Peristerende klachten
 • - Infectie)
 • - (Na-)bloeding
 • - Wondinfectie
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal/falen fixatie
 • - Zenuwletsel (rami van de nn. supraclacivulares)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde ingreep
 • - Arthrose
 • Specifiek voor haakplaat (schouder klachten):
 • - Subacromiale impingement
 • - Tendinitis
 • - Frozen shoulder (verdwijnt na VOSM)Coderingen
Diagnose Behandel Combinatie (DBC/DOT)
Chirurgie 255
Orthopedie 3201

ICD-10
Subluxatie en luxatie van acromioclaviculaire gewricht S43.1
Abbreviated Injury Scale (AIS)
Acromioclavicular joint - sprain770710.1
Acromioclavicular joint - subluxation 770720.1
Acromioclavicular joint - dislocation 770730.2
Acromioclavicular joint - dislocation - open 770731.2
Acromioclavicular joint - open770789.1
Acromioclavicular joint NFS 770799.1Referenties