Loading...

Delier

Delier
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 21-08-2014
Oorzaken
De aanleiding van een delier is altijd een somatische ziekte ("hersenfalen"), maar kent een multifactoriele oorzaak
 • Predisponerende factoren:
 • - CVA
 • - Bestaande dementie
 • - Psychische ziekte
 • - Sensorische stoornis (ernstige gehoor- of visusklachten)
 • Luxerende factoren:
 • - Infectie
 • - Metabole en elektrolytstoonis
 • - Bijwerking medicatie
 • - Longembolie
 • - Myocardinfarct
 • - Urineretentie
 • - CVA
 • - Gastro-inetstinale bloeding
 • - Gedekte maagperforatie
 • - RhadomyolyseSymptomen
 • - Fluctuerend beloop van het beeld
 • - Wisselend bewustzijn
 • - Aandachts- en concentratiestoornis
 • - Cognitieve stoornissenLichamelijk onderzoek
 • Somatische focus zoeken:
 • - Symptomen van infectie of sepsis
 • - BlaasdempingDiagnostiek
 • Verplicht:
 • - ECG (of oud ECG bekend?)
 • - QTc-interval verlengd: 440msec voor mannen en 450msec voor vrouwen
 • Laagdrempelig:
 • - X-thorax
 • - Urine-sediment met kweek
 • - Laagdrempelig bloedkwekenBeleid
 • Behandelen van oorzaak delirium

 • Behandeling symptomen
 • - Medicamenteus
 • - Herstel van dag-en-nachtritme
 • - Modificeren van omgevingsfacoteren, zorg voor visus- en gehoorhulpmiddelen binnen handbereik, tijds- en datumaanduiding, herkenbare objecten uit de thuisomgeving etc.


Medicamenteus behandelingsalgoritme delier
Ernst delier Dosering haloperidol per 24 uur Co-medicatie
Licht delirium
(=onrust s avonds)
Om 16:00 uur 0,5mg - 20:00 uur 0,5mg Om 20:00 uur temazepam 10mg, zo nodig nog eenmaal herhalen (oraal of rectaal)
Matig ernstig delirium
(= onrust s middags en s avonds)
Om 12:00 uur 0,5mg - 16:00 uur 0,5mg - 20:00 uur 0,5mg Om 20:00 uur temazepam 10mg, zo nodig nog eenmaal herhalen (oraal of rectaal)
Ernstig delirium
(=gehele dag onrustig of hervige motorische onrust, verwijdert infuus etc.)
2,5mg i.m. of i.v. 1-2 dd herhalen
+ consult psychiatrie/geriatrie/delierteam
Bij onvoldoende sedatie kan l orazepam 0,5-2mg worden gegeven (i.v., i.m. of oraal)
Delirium met extreme angst en onrust, acuut interferend met de medische behandeling s Nachts 5 mg i.v. totdat er verbetering optreedt ieder uur 2,5mg herhalen tot max 20mg dd
+ consult psychiatrie/geriatrie/delierteam
Bij onvoldoende sedatie kan l orazepam 0,5-2mg worden gegeven (i.v., i.m. of oraal)
 
Bij verbetering: dosering in 3 dagen verminderen en stoppen
Bij onvoldoende verbetering op dag 2 of bij verslechtering: consult psychiatrie/geriatrie/delierteamContra-indicaties Haloperidol
 • - Hypokinetische rigide syndroom (bv. ziekte van Parkinson)
 • - Coma
 • - Laesie van de basale ganglia
 • - Klinisch significante hartaandoeningen (bv. recent acuut myocardinfarct, niet-gecompenseerd hartfalen, aritmieën behandeld met geneesmiddelen uit de NYHA-klasse Ia- en III-anti-aritmica)
 • - Verlenging van het QTc-interval
 • - Voorgeschiedenis van ventriculaire aritmie of "Torsade de Pointes"
 • - Niet-gecorrigeerde hypokaliëmieReferenties
Richtlijncommissie delirium van de Commissie Kwaliteitszorg van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie ism Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Richtlijn Delirium 2005