Loading...

Distale bicepspeesruptuur

Distale bicepspeesruptuur
Auteur: J.Sprakel, MD - Laatste update: 26-01-2015
Oorzaak
 • - Plotselinge eccentrische belasting bij een geflecteerde elleboog, bijvoorbeeld bij tillen van zware voorwerpen
 • - Patienten hebben vaak iets horen knappen en hebben pijn en zwelling in de antecubitale regio

Informatie filmp distale bicepspeesruptuur (in het kort)

Lichamelijk onderzoek
 • - Soms lijkt de bicepspees intact door een intacte lacertus fibrosus
 • - Popeye sign: retractie van de spierbuik naar proximaal
 • - Biceps haaktest: patiënt biceps aan te spannen door flexie en supinatie. De arts kan nu met de vinger de biceps aanhaken. Indien dit niet het geval is een ruptuur zeker

Popeye Sign

Biceps HaaktestDiagnostiek
Eventueel echo of MRI indien operatieve behandeling wordt overwogen en de diagnose onduidelijk isClassificatie
GeenConservatieve behandeling
Een distale bicepspeesruptuur leidt indien onbehandeld tot 40% afname van de supinatiekracht, 70% afname van het supinatie‐uithoudingsvermogen en 30% afname van de flexiekracht. Conservatieve behandeling is derhalve gereserveerd voor low‐demand patiënten. En patienten bij wie de comorbiditeit een operatie te risicovol maakt.Operatieve behandeling
Indicaties:
 • - Actieve mensen zonder veel co-morbiditeiten


Operatie:
 • - De bicepspees scheurt vrijwel altijd af ter plaatse van de insertie op het tuberositas van de proximale radius
 • - De pees kan worden gerefixeerd met botankers of een endobutton
 • - Gezien de kans op letsel van de n. interosseus posterior en de kans op periarticlaire ossificaties heeft een 1‐ incisie techniek de voorkeur boven een 2‐incisietechniek

 • Operatietechniek:
 • 1. Preoperatief (20 min) Cefazoline 1000 mg iv (bij p enicilline allergie: Clindamycine 600mg iv)
 • 2. Lengte of S‐vormige volaire incisie (proximale deel van de Henry benadering)
 • 3. Vrijleggen van de bicepspees
 • 4. Plaatsen van 2 botankers in het tuberositas t.p.v. de footprint van de bicepspees, of herstel met endobutton
 • 5. Volgens Krakow hechten van de pees en knopen van de pees met de arm in flexie en supinatie


(Na-)behandeling:
 • - 2 weken bovenarmsgips
 • - 2‐4 weken afneembare spalk en oefenen F‐E 135‐90‐0
 • - Vervolgens de extensie elke 2 weken met 20 graden uitbreiden tot volledige extensie
 • - Na 3 maanden kan krachttraining en sport worden hervat


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden
  - Hechtingen verwijderen
  - Afneembare spalk
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - Start evt. fysiotherapie
  - Functiecontrole
  - Start evt. fysiotherapie
  - Functiecontrole op indicatie

Functiecontrole:
Flexie / Extensie Supinatie bij elleboog in 90° flexie Pronatie bij elleboog in 90° flexie
150° - 0° - 10° 90° – 0° – 90°Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - 40% afname van de supinatiekracht
 • - 70% afname van het supinatie‐uithoudingsvermogen
 • - 30% afname van de flexiekracht
 • Operatieve behandeling:
 • - Zenuwletsel (n.radialis superficialis, PIN, lateral cutaneous nerve of forearm)
 • - Re‐ruptuur
 • - Wondinfectie
 • - Nabloeding
 • - Iatrogene fractuur proximale radius (m.n. bij endo‐button techniek)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagd herstelCoderingen
Diagnose Behandel Combinatie (DBC/DOT)
Chirurgie 261
Orthopedie 3401

ICD-10
Letsel aan biceps spier, fascie of pees S46.2
Abbreviated Injury Scale (AIS)
Upper extremity - Muscles, Tendons, Ligaments - Tendon tear: avulsion NFS740200.1
Upper extremity - Muscles, Tendons, Ligaments - Muscle - tear: avulsion NFS 740400.1
Upper extremity - Muscles, Tendons, Ligaments - Muscle - tear: avulsion - partial disruption740401.1
Upper extremity - Muscles, Tendons, Ligaments - Muscle - contusion: strain 740402.1
Upper extremity - Muscles, Tendons, Ligaments - Muscle - tear: avulsion - complete disruption 740403.2
Upper extremity - Muscles, Tendons, Ligaments - Joint capsule rupture: tear: avulsion 740600.1