Loading...

Tibiaplateaufractuur

Tibiaplateaufractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 19-07-2014




Oorzaak
 • - Fors direct inwerkend geweld in valgus‐ of varuspositie
 • - Geïsoleerde impressie
 • - Axiale compressie
 • - Flexie en extensie trauma



Lichamelijk onderzoek
 • - Pijn/zwelling in de knie
 • - Pijn aan mediale of laterale zijde van knie thv proximale tibia
 • - Afwijkende stand
 • - Haemartrhos
 • - Knie niet te belasten
 • - Alle bewegingen in knie zijn pijnlijk
 • Geassocieerde letsels:
 • - Vaatletsel/trombose van a. poplitea bij Schatzker type 4, 5 en 6
 • - N. peroneus en n. tibialis letsel



Diagnostiek
 • - X-knie AP en lateraal, evt. 3/4 opname
 • - Altijd CT-knie bij tibiaplateaufractuur
 • - CT-angiografie bij verdenking a. poplitea letsel



Classificatie
 • Classificatie volgens Schatzker

 • Type 1: Laterale plateaufractuur, split, zonder depressie van het gewrichtsvlak
 • Type 2: Laterale plateaufractuur, met split en derpressie van het gewrichtsvlak
 • Type 3: Geïsoleerde depressie van het gewrichtsvlak, centraal of posterolateraal
 • Type 4: Mediale plateaufractuur
 • Type 5: Bicondylaire fractuur met variaties in depressie van het gvewricht en comminutie
 • Type 6: Bicondylaire fractuur met dissociatie metafyse/diafyse (vaak: losliggende tuberositas)

Tibia plateaufractuur: Schatzker classificatie



Conservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Schatzker Type 1 & 4 met dislocatie < 2mm
 • - Niet tot weinig gedisloceerde impressie fracturen (impressie <0.5cm)
 • - Patiënten die gelet op leeftijd en algemene conditie niet voor operatie in aanmerking komen


(Na-)behandeling:
 • - 12 weken onbelast in gipskoker, eventueel na 6 weken met scharnierbrace bij varus/valgus instabiliteit
 • - Fraxiparine 2850IE 1dd1 gedurende 12 weken
 • - Bij niet‐gedisloceerde tibiaplateaufractuur gips in 10‐20 graden flexie, bij eminentiafractuur gipskoker in extensie aanleggen
 • - NB: bij bicondylaire fractuur 12 weken onbelast!
 • - Eminentiafractuur --> kniekoker in volledige extensie
 • - Na gips af, start fysiotherapie


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie) Na 12 maanden (op indicatie)
‐ X‐knie: stand conform?
- Oefeninstructies
- Evt. gipswissel
‐ X‐knie
‐ Gips verwijderen en evt. aanleggen scharnierbrace
‐ Oefeninstructies
‐ Start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
- ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole

Functiecontrole:
Flexie / Extensie Buitenwaartse rotatie bij knie in 90° flexie Binnenwaartse rotatie bij knie in 90° flexie
150° - 0° - 10° 40° - 0° - 10°



Operatieve behandeling
Indicaties:
 • - Tibiaplateaufractuur met >2mm dislocatie: ORIF
 • - Eminentiafractuur met dislocatie: ORIF met schroef/cerclage


(Na-)behandeling:
 • - Postoperatief op Continuous Passive Motion (CPM) oefenen tot een kniefunctie extensie/flexie van 0°‐0°‐90° is bereikt
 • - Daarna mobiliseren met krukken en zelf oefenen
 • - 6 weken onbelast, van 6‐12 weken partieel (20kg) belasten
 • - X‐controle op dag 1 postoperatief
 • - Indien mogelijk CPM behandeling thuis of in revalidatiecentrum/verpleeghuis

Continuous Passive Motion (CPM)

Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ Hechtingen verwijderen
‐ Oefeninstructies
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ Beoordelen noodzaak VOSM bij volledige radiologische consolidatie

Functiecontrole:
Flexie / Extensie Buitenwaartse rotatie bij knie in 30-40° flexie Binnenwaartse rotatie bij knie in 10° flexie
150° - 0° - 10° 150° - 0° - 10° 150° - 0° - 10°



Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Verminderde flexie/extensie knie
 • - Gonartrose
 • - Malunion
 • - Pseudoartrose
 • - Delayed union
 • - Drukulcera t.g.v. gipsimmobilisatie
 • - Diep veneuze trombose
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Vaat‐ (a. poplitea) of zenuwletsel (n. peroneus communis)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion
 • - Diep veneuze trombose
 • - Compartimentsyndroom