Loading...

Enkelfractuur

Enkelfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 21-12-2015
Oorzaak
 • - Indirect inwerkend trauma door eversie of inversie
 • - Direct inwerkend trauma

Informatie film enkelfractuur (in het kort)

Lichamelijk onderzoek
 • Ottawa ankle rules (indicatie voor röntgendiagnostiek): 1
 • - Onmogelijkheid om de aangedane enkel te belasten (4 stappen)
 • - A: Drukpijn achterzijde van de onderste 6 cm van de laterale malleolus
 • - B: Drukpijn achterzijde van de onderste 6 cm van de mediale malleolus
 • - C: Drukpijn op de basis van 5e os metatarsale
 • - D: Drukpijn op het os naviculare
 •  
 • NOTE: niet gevalideerd bij kinderen (<18 jaar) en zwangeren

  • Kliniek:
  • - Pijn en zwelling/hematoom laterale en mediale malleolus
  • - Weke delen: zeer belangrijk
  • - CAVE: Drukpijn over proximale fibula (Maissonneuve fractuur)

Ottawa Ankle RulesDiagnostiek
 • - X- enkel: Mortise view (20° endocrotatie) en lateraal
 •  
 • Op indicatie:
 • - X-onderbeen/knie bij verdenking Maissonneuve fractuur (hoge Weber C)
 • - X-voet bij verdenking fractuur os naviculare en basis MT 5
 • Beoordeling van de stand van de enkelvork
 • A. "Tibiofibular overlap" moet  >6 mm zijn op een AP opname van de enkel en >1mm op een Mortise opname, gemeten 1 cm proximal van het gewrichtsvlak van de tibia
 • B. "Tibiofibular clear space" moet <6 mm op een AP opname van de enkel en Mortise opname, gemeten 1 cm proximal van het gewrichtsvlak van de tibia
 • C. "Medial clear space" moet kleiner of gelijk aan de afstand tussen tibia en talus (D)Weber A
Lauge-Hansen SA-1
Weber B
Lauge-Hansen SE-2
Weber C
Lauge-Hansen PE-3Classificatie
 • Classificatie volgens Percival Pott (1769)
 • - Unimalleolair
 • - Bimalleolair (Potts fracture)
 • - Trimalleolair
  • Classificatie volgens AO-Danis-Weber
  • - Weber A: Onder niveau van syndesmosis tibiofibularis
  • - Weber B: Ter hoogte van syndesmosis tibiofibularis
  • - Weber C: Boven niveau van syndesmosis tibiofibularis
   • Classificatie volgens Lauge-Hansen
   • Supinatie-Adductie (SA)
   • 1. Avulsie van laterale malleolus
   • 2. Schuine fractuur van mediale malleolus (zeldzaam)
   • Supinatie-Exorotatie (SE)
   • 1. Ruptuur van lig. tibiofibulare anterieus
   • 2. Schuine fractuur van fibula
   • 3. Ruptuur van lig. tibiofibulare posterius of fractuur van malleolus tertius
   • 4. Avulsiefractuur van mediale malleolus of ruptuur van mediale band (lig. deltoideum)
   • Pronatie-Exorotatie (PE)
   • 1. Avulsiefractuur van mediale mallolus of ruptuur van mediale band (lig. deltoideum)
   • 2. Ruptuur van lig. tibiofibulare anterieus
   • 3. Fractuur van fibula boven syndesmosis tibiofibularis
   • 4. Ruptuur van lig. tibiofibulare posterius of fractuur van malleolus tertiusConservatieve behandeling
Leidend is de symmetrie van de enkelvork op de Mortise view

Indicaties:
 • - Unimalleolaire fractuur van laterale malleolus, Weber A met <2mm dislocatie
 • - Unimalleolaire enkelfractuur van laterale malleolus, Weber B of C met <2mm dislcatie met symmetrische enkelvork
 • - Geïsoleerde fractuur van malleolus tertius, < 1/3 gewrichtsoppervlak zonder dislocatie
 • - Overwegen bij oudere patienten met co-morbiditeiten bij bi- en trimalleolaire fracturen


(Na-)behandeling:
 • - Weber Type A: drukverband voor 1 week, gevolgd door veterbrace voor 4 weken
 • - Weber Type B en C en geïsoleerde mediale malleolus: 4 weken onbelast onderbeengips+ 2 weken onderbeen loopgips (altijd X-controle in gips om enkelvork te beoordelen)


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie)
‐ X‐enkel: stand conform? ‐ Gipswissel naar circulair kunstof onderbeensgips (COBG)
‐ X‐enkel: stand conform?
‐ X‐enkel
‐ Gips verwijderen
‐ Oefeninstructies
- Belast mobiliseren
‐ Evt. start fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X-enkel
‐ Ontslag uit controle
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN Fysiotherapie

Functiecontrole:
Plantaire flexie / Dorsale extensie in stand Plantaire flexie / Dorsale extensie Eversie (dorsale extensie, abductie en pronatie) Inversie (plantairflexie, adductie en supinatie)
50° - 0° - 30° 50° - 0° - 30° 10° – 0° – 20°Operatieve behandeling
Indicaties:
 • - Fractuur mediale malleolus met dislocatie
 • - Fractuur laterale malleolus, Weber B & C met dislocatie >2mm
 • - Maissonneuve fractuur (Hoge Weber C met ruptuur membrana interossea en letsel syndesmose)
 • - Malleolus tertius >1/3 gewrichtsoppervlakte met >1mm dislocatie


(Na-)behandeling:
 • - ORIF met trekschroeven en neutralisatieplaat (Drittelrohr)
 • - Testen syndesmose
 • - Bij instabiliteit syndesmose → syndesmose schroef
 • - Bij Maissonneuve fractuur → 2 stelschroeven
 • - 6 weken onbelast oefenen


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie) Na 12 maanden
‐ Hechtingen verwijderen
‐ Oefeninstructies
‐ ZN gipswissel
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ ZN gips af
‐ ZN plannen stelschroef uit onder lokaal
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ Start belasten
‐ Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ ZN Oefeninstructie
- ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ Beoordelen noodzaak VOSM bij volledige radiologische consolidatie

Functiecontrole:
Plantaire flexie / Dorsale extensie in stand Plantaire flexie / Dorsale extensie Eversie (dorsale extensie, abductie en pronatie) Inversie (plantairflexie, adductie en supinatie)
50° - 0° - 30° 50° - 0° - 30° 10° – 0° – 20°Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Verminderde dorsoflexie
 • - Artrose van enkel
 • - Secundaire dislocatie
 • - Drukulcera t.g.v. gipsimmobilisatie
 • - Diep veneuze trombose
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. peroneus superficialis, n. saphenus)
 • - Artrose van enkel
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion
 • - Diep veneuze tromboseReferenties