Loading...

Atlanto-occipitale dislocatie

Atlanto-occipitale dislocatie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 21-12-2015
Anatomie

Anatomie van craniocervicale overgangOorzaak
 • - Ruptuur van ligamenten tussen schedel en bovenste cervicale wervels
 • - Atlanto-occipitale dislocaties zijn meestal niet met het leven verenigbaar
 • - 1% van alle cervicale letsels in acute setting
 • - Vaak hoog-energetisch trauma (q. motorongelukken)
 • - Komt 3x vaker voor bij kinderen en jong volwassenen (meer horizontaal gewrichtsoppervlak, relatief laxiteit van ligamentaire structuren en groot hoofd) 1
 • - Zeldzaam letselLichamelijk onderzoek
 • - Soms asymptomatisch
 • - Erge nekpijn
 • - Spierzwakte
 • - Apneu
 • - Neurogene shock (autonome disregulatie)
 • Neurologische uitvalsverschijnselen:
 • - Lage craniale zenuw disfuncties (n. abducens, n. vagus en n. hypoglossus)
 • - Unilaterale of bilaterale zwakte of zelfs quadriplegie
 • - Hyperreflexie met clonus
 • - Positieve Babinski
 • - Abnormale sfinctertonusDiagnostiek
 • - CT-CWK
 • - CT-a carotiden (cave: carotis dissectie)
 •  
 • Meting van Harris2
 • - BAI: Basion-Atlantal Interval - Vanaf basion naar posterieure C2 (dens) lijn
           normale range van -4 tot +12mm
 • - BDI: Basion Dental Interval - Vanaf basion tot denstip
           normale range <12mm

Meting van Harris 2Classificatie
 • Classificatie volgens Traynelis 3
 • Type I: Anterieur
 • Type II: Longitudinaal (distractie)
 • Type III: Posterieur
 • (Type IV: Lateraal rotatoir danwel multidirectioneel)Conservatieve behandeling
Geen indicatie voor conservatieve behandelingOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Alle atlanto-occipitale dislocaties


(Na-)behandeling:
 • - Harde nekkraag en spine-board
 • - Consult neurochirurg
 • - Zo snel mogelijk stabiliseren (reponeren) in halo-vest
 • - Schedel (halo) tractie is gecontraïndiceerd (risico op 10% neurologische verslechtering) 4
 • - Veelal is uiteindelijk chirurgische stabilisatie middels occipito-cervicale (C0-C2) artrodese noodzakelijk ter verkrijging van permanente stabiliteit danwel voorkoming van eventueel catastrofale reluxatieReferenties
1. Bucholz RW, Burkhead WZ. The pathological anatomy of fatal atlanto-occipital dislocations. J Bone Joint Surg Am. 1979;61:248–250.
2. Riascos R, Bonfante E, Cotes C et-al. Imaging of Atlanto-Occipital and Atlantoaxial Traumatic Injuries: What the Radiologist Needs to Know. Radiographics. 2015;35 (7): 2121-2134. doi:10.1148/rg.2015150035
3. Traynelis VC, Marano GD, Dunker RO, Kaufman HH. Traumatic atlanto-occipital dislocation. Case report. J Neurosurg. 1986;65:863–870
4. Theodore N, Aarabi B, Dhall SS, Gelb DE, Hurlbert RJ, Rozzelle CJ, Ryken TC, Walters BC, Hadley MN. The diagnosis and management of traumatic atlanto-occipital dislocation injuries. Neurosurgery. 2013;72 Suppl 2:114–126.
5. Nederlandse Orthopaedische Vereniging Richtlijn acute traumatische wervelletsels opvang, diagnostiek, classificatie en behandeling 2009