Loading...

SL-dislocatie

SL-dislocatie
Auteur: J. Sprakel - Laatste update: 26-10-2016
Operatieverslag Ruptuur Scapholunaire ligament (SL-dislocatie)
Indicatie: Ruptuur scapholunaire ligament rechts bij distale radiusfractuur

Verslag: Time out procedure. Rugligging. Cefazoline 1 gram intravenues. Rechter arm op armtafel. Desinfectie middels chloorhexidine en steriel afdekken. Pneumatische bloedleegte 250mmHg. Longitudinale incisie dorsum pols. Klieven retinaculum extensorum. Dissectie in het vlak tussen 3de en 4de extensorcompartiment. Partiële excisie van de n. interosseus posterior. Ligament sparende arthrotomie en ontwikkelen radiair gesteelde kapselflap. Bevindingen: het kraakbeen radiocarpaal/midcarpaal is niet afwijkend, volledige ruptuur scapholunaire ligament. Er wordt een K-draad in het scaphoid en lunatum geboord. Via de joy-stick methode is er een gemakkelijk herstel van de normale scapholunaire relatie. Incisie radiair met respect voor de zenuwtakken van de radialis en vanuit radiair boren van een tweetal K-draden respectievelijk één tussen scaphoid en lunatum en één tussen scaphoid en capitatum. Hechten van restant SL-ligament. Positioneren van 2x Mini-Mitek (QUICKANCHOR - Depuy-Synthes) in lunatum en scaphoid. Met behulp van de hechtdraden van de ankers vervolgens een kapsulodese. Controle onder rontgendoorlichting toont een goede relatie tussen scaphoid en lunatum, de Dorsal Intercalated Segment Instability (DISI) en dissociatie is opgeheven, goede ligging van de K-draden. Spoelen met NaCl 0,9%. Subcutaan afknippen K-draden. Sluiten van het kapsel met Vicryl 3-0. Sluiten retinaculum Vicryl 3-0. De Extensor Pollices Longus (EPL) wordt binnen het retinaculum gehouden. Intracutaan Monocryl 3-0. Aanleggen van een circulair bovenarmgips. Sign out procedure. 56 minuten bloedleegte. 3cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Hechten scapholunaire ligament rechts en kapsulodese in verband met ruptuur scapholunaire ligament rechts bij distale radiusfractuur

Post-operatieve instructies:
- Over 1 week gipswissel naar bovenarmgips op gipskamer, totaal 4 weken
- Daarna 4 weken onderarmgips
- K-draden uit 8 weken
- Mitella: op afdeling aanleggen 1 week om laten
- Belastingstabiliteit: onbelast
- Duur: 8 weken
- Oefenstabiel: nee