Loading...

Acute buik

Acute buik
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 15-05-2014
Differentiaal diagnose
Differentiaal diagnose: Verdenking acute buik
Abdominaal Extra-abdominaal
Gastro-intestinaal Supradiafragmatisch
Appendicitis Myocardinfarct
Ulcus pepticum Acute pericarditis
Darmobstructie Pneumonie
Perforatie Pneumothorax
Intestinale ischemie Longinfarct
Meckel-diverticulitis
Diverticulitis colon
IBD Endocrien
Gastro-enteritis Diabetische ketoacidose
  Acute leukemie
HPB-regio
Acute pancreatitis Hematologisch
Acute (a)calculeuze cholecystitis Sikkelcelcrisis
Acute cholangitis
Leverabces Medicatie
Geruptureerde levertumor Loodintoxicatie
Acute hepatitis Onttrekkingsverschijnselen
Miltruptuur
Spontane bacteriële peritonitis Metabool
  Acute porfyrie
Urinewegen Mediterrane koorts
Nier- of uretersteen Hyperlipidemie
Acute pyelonefritis
  CNS & PZS
Buikwand Herpes zoster
Rectushematoom Tabes dorsalis
Hernia incarcerata Wortelcompressie
ACNES
Overig
Retroperitoneaal -
Geruptureerd abdominaal aneurysma