Loading...

Ongefractioneerde heparine

Ongefractioneerde heparine
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 13-01-2015
Definities
 • - Ongefractioneerd heparine: Heterogene mucopolysacharide verschillende lengtes
 • - APTT: Geactiveerde partiële tromboplastine
 • - Werking:Ongefractioneerde heparine bindt aan antitrombine III (AT III), hetgeen resulteert in versterkte inactivatie van de stollingsfactoren trombine (factor IIa), factor IXa en Xa
 • - Halfwaardetijd: toenemend van 30 minuten na een i.v. bolus van 25 EH/kg tot 150 minuten na een i.v. bolus van 400 EH/kgIndicaties
 • - Trombo-embolische aandoeningen als inleiding op de therapie met coumarinederivaten (voorkeur is LMWH)
 • - Profylaxe van post-operatieve veneuze trombose
 • - Profylaxe van murale trombose linker ventrikel na voorafgaand myocardinfarct
 • - Extracorporale circulatie
 • - Diffuse Intravasale Stolling (DIS)Contra-indicaties
 • - Ernstige trombopenie
 • - Actieve bloeding door diffuse intravasale stolling
 • - Actieve intracraniale bloeding
 • - Heparine geÏnduceerde Trombopenie (HIT)Dosering therapeutische dosis ongefractioneerde heparine intraveneus
 • Oplaaddosis/pompstand
 • - Afhankelijk van gewicht
 • - Dosering: 15–25 IE/kg lichaamsgewicht per uur
 • - Start de heparine pomp 1250 IE/uur ongefractioneerd heparine voor patient van 80 kg
 • - Voor elke 5 kg meer of minder gewicht pas de snelheid van de pomp aan met 50 IE/uur
 • - Na 6 uur APTT prikken (8:00 uur; 14:00 uur; 20:00 uur; 02:00 uur) en vervolgens 1x per dag
 • Aanpassing
 • - Streefwaarde APTT tussen de 40-60 of 50-70 (afhankelijk van operateur)
 • - Altijd controle trombocyten bij langer dan 5 dagen ongefractioneerd heparine 4
Oplaaddosis op basis van gewicht
Gewicht (kg) Oplaaddosis (IE) Onderhoud (IE/uur) Cumulatieve dosis per 24 uur (IE)
<50 kg 3500 IE 750 18000
50-69 kg 5000 IE 1000 24000
70-89 kg 5000 IE 1250 30000
>90-109 kg 7500 IE 1500 36000
>110 kg 7500 IE 1750 42000

Dosisaanpassing op basis van APTT (sec)
APTT (sec) Stop infusie (min) Verander snelheid pomp Controle APTT na
<35 0 +200 IE/h 6 uur
35-50 0 +150 IE/h 6 uur
50-70 0 0 Volgende dag
70-90 0 -150 IE/h 6 uur
90-110 30 -150 IE/h 6 uur
>110 60 -200 IE/h 6 uur

Pompstanden en dosering (bij 500 IE/ml)
Stand spuitpomp (ml/uur) Dosis (IE/minuut) Dosis (IE/uur)
0,5 4,17 250
1,0 8,33 500
1,5 12,5 750
2,0 16,7 1000
2,5 20,8 1250
3,0 25,0 1500
3,5 29,2 1750
4,0 33,3 2000
4,5 37,5 2250
5,0 41,7 2500Couperen ongefractioneerde heparine
 • - 10 mg Protamine remt 1000 EH heparine, die in de laatste 2 uur i.v. zijn toegediend
 • - Toediensnelheid: 10 mg/min intraveneus
 • - Maximale dosis: 50 mg
 • - Vervolgens kunnen kleinere doses protamine worden toegediend met intervallen van ca. 2 uur, op geleide van de APTT
 • - CAVE: allergische/anafylactische reactie in 1-10% van de gevallen (o.a. urticaria, hypotensie, vasodilatatie, rood worden van huid en warmtegevoel, bronchospasme)Complicaties
 • - Heparin induced trombocytopenia (HIT): immuunrespons tegen bloedplaatjes als gevolg van interactie tussen heparine en plaatjes factor 4
 • - Levensbedreigende bloedingen (bijv intra-craniaal)
 • - HypersensitiviteitReferenties
 • 1. Hirsh J, Bauer KA, Donati MB et al. Parenteral anticoagulants: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition) Chest. 2008 Jun;133(6 Suppl):141S-159S. doi: 10.1378/chest.08-0689.
 • 2. de Groot MR, Büller HR, ten Cate JW et al. Use of a heparin nomogram for treatment of patients with venous thromboembolism in a community hospital Thromb Haemost. 1998 Jul;80(1):70-3.
 • 3. Raschke RA, Gollihare B, Peirce JC. The effectiveness of implementing the weight-based heparin nomogram as a practice guideline Arch Intern Med. 1996 Aug 12-26;156(15):1645-9.
 • 4. Blann AD, Landray MJ, Lip GY. ABC of antithrombotic therapy: An overview of antithrombotic therapy. Bmj. 2002;325:762-765