Loading...

CAPD-katheter

CAPD-katheter
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 29-11-2016
Operatieverslag Plaatsen CAPD-katheter
Indicatie: Toegang voor peritonaal dialyse i.v.m. pre-terminale nierinsufficiëntie (eGFR < 15 ml / min)

Verslag: Uitgang van de catheter op voorhand door de dialyseverpleegkundige aangeduid. Time-out. Kefzol 1 gram profylaxe. Algehele anesthesie. Desinfectie van de huid en steriel afdekken. Incisie van de huid paramediaan rechts. Dissectie door de subcutis tot op de voorste fascie. Met de schaar verticale incisie van de fascie. Stomp splijten van de rectus abdominis. Openen van de achterste fascie. Intra-abdominaal inbrengen van de catheter langs de achterste fascie richting douglas. Opspuiten van de catheter met steriele fysiologische oplossing dewelke vlot terug opgetrokken kan worden. Fixeren van de eerste cuff van de catheter aan de fascie en peritoneum, tevens sluiten van de achterste fascie. Tunnelen van de catheter door de subcutis, door de huid ter hoogte van de afgetekende plaats. Sluiten van de voorste fascie. Spoelen van de subcutis. Intracutane hechting voor de huid met Monosyn 3.0. Opnieuw opspuiten van de catheter met steriele fysiologische oplossing de welke goed terug opgetrokken kan worden. Aanbrengen van de aansluiting van de CAPD catheter. Steriel afplakken. Sign-out.

Post-operatieve conclusie: inbrengen zelfrichtende Gambrocatheter SA2354 rechts.