Loading...

Supragenuale femoro-popliteale bypass

Supragenuale femoro-popliteale bypass
Auteur: B. Reichmann, MD PhD - Laatste update: 31-10-2016

Supragenuale femoro-popliteale bypass
Operatieverslag Supragenuale femoro-popliteale bypass
Indicatie: Fontaine (II / III / IV) (rechts / links)

Verslag: Time-out procedure. Kefzol 1000mg iv. Patient in rugligging. Desinfectie middels Chloorhexidine en steriel afdekken. Algehele anesthesie. Incisie in de ***lies en opzoeken van de vena saphena magna (VSM). Enkele aanvullende incisies maken het mogelijk deze over de gehele noodzakelijke lengte vrij te leggen. Zijtakken worden geligeerd en doorgenomen. De vene wordt distaal geligeerd en doorgenomen. Dan wordt de vene in de crosse geligeerd en doorgenomen. Dan wordt de vene buiten het been gebracht en gecontroleerd op lekkage. Waar nodig wordt dit gecorrigeerd met Prolene® 7.0 hechtingen. De aanvullende incisies worden alvast gesloten met monocryl. Op geleide van de pulsaties identificeren van de arteria femoralis communis (AFC), welke wordt vrijgelegd na openen van de vaatschede. De arteria femoralis superficialis (AFS) en arteria femoralis profunda (AFP) worden eveneens vrijgelegd. Genoemde structuren worden geteugeld met een rode vesselloops. Incisie aan de mediale zijde van het onderbeen onder de knie net achter de tibia. Diathermisch klieven van de subcutis, de fascie en de pes anserinus. Door preparerend achter de tibia langs wordt de vena poplitea geïdentificeerd en vrijgelegd. De erachter liggende arteria poplitea wordt eveneens vrijgelegd en geteugeld met rode vesselloops. Tunnelen van vene met aandacht voor eventuele rotatie. Hepariniseren met 5000 EH. Op maat knippen van de bypass. Opspannen en aanhalen van de vesselloops van de arteria poplitea. Lengte arteriotomie. Met Prolene® 5-0 wordt de distale anastomose gelegd (E-S). Controle angio via de bypass toont een fraai doorgankelijke anastomose en geen tordatie van de bypass. De bypass wordt gevuld met heparinewater en afgeklemd. Plaatsen van de Satinsky klem op de AFC, vaatklem op de AFS en aanhalen van de teugel op de AFP. Lengte arteriotomie over de AFC. Desobstructie van dit traject. Kunlin hechtingen ostium AFS en AFP. Op maat knippen van de bypass. Met een Prolene® 5.0 wordt de anastomose gelegd (E-S). Flushen van de AFC, AFS en de AFP voordat de anastomose wordt geknoopt en de circulatie definitief wordt vrijgeven. Losmaken klem op de AFS, loslaten van de vesselloop van de AFP en vervolgens Satinsky klem van de AFC. Verwijderen van de klem op de bypass en daarmee vrijgeven van de circulatie. Controle op hemostase en pulsaties proximaal en distaal met de steriele doppler. Gazen en materialen kloppen. Sluiten van de weke delen in 2 lagen met Vicryl® 4.0. Sluiten van de huid met Monocryl® 4.0 intracutaan voortlopend. Sign-out procedure. 100cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Supragenuale reversed veneuze femoro-popliteale bypass

Post-operatieve instructies:
- Instellen op sintrom voor 2 jaar (start 4-4-2) onder fraxiparine
- Enkel arm index op zaal
- Poli controle 2 weken na ontslag
- Wonden droog verbinden